Anvendelse
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra vipshop.dk / HP ELECTRONIK A/S med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse/faktura eller skriftligt er aftalt mellem parterne.

Priser
Alle priser er i DKK incl afgifter. Men mindre andet er angivet, er priserne incl moms. Der tages forbehold for fejlagtige prisangivelser. I tilfælde af prisfejl kontaktes køber pr mail om den korrekte pris - køber har da mulighed for at fortryde købet, og vil i givet fald uden ophør få indbetalte beløb refunderet. Ret til ændringer af priser uden varsel forbeholdes.

Forsendelsesomkostning
Ved forsendelse med post eller fragtmand betaler du kun den faktiske porto-/fragtomkostning - vi har ingen andre ekspeditionsgebyrer.

Betaling
Du kan bestille dine varer online og betale med Dankort eller via bankoverførsel. Nærmere information får du ved udtjekning i kassen. Dankort transaktioner sker i et betalingssystem certificeret af PBS.

Levering
Vi har normalt alle vipshop's varer på eget lager. Vi afsender sædvanligvis dagen after din ordre er modtaget - eller så snart vi har registreret din indbetaling. Levering af varer fra vipshop.dk anses for sket, når køberen har fået varen udleveret. Ved forsinkelser i levering som skyldes forhold hos os, får du besked på mail. Forsinket levering berettiger i intet tilfælde køberen til erstatning.

Vælger du at afhente varen på vores adresse KAN du blive pålagt et gebyr på kr. 99,- dette skyldes håndtering og ekspeditionstid.

Fortrydelsesret
Vi yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Risiko, fejl og mangler
Risikoen for varer købt i mpmshop.dk overgår til dig som køber på leveringstidspunktet. Eventuelle fejl eller mangler ved levering, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Vi kan efter eget valg vælge at afhjælpe eller ombytte leverancen eller refundere den erlagte betaling mod tilbagelevering af leverancen. Vi er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge fejl eller mangel. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til os. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest et år efter du har fået varen leveret.

Produktansvar
Vipshop.dk er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse, eller på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. Anvisningerne på denne side hviler på vores nuværende erfaringer, og på de informationer, det har været os muligt af fremskaffe. Vi er ikke ansvarlige for leverancers egnethed eller anvendelighed til købers formål medmindre vi udtrykkeligt har indestået herfor. Brugeren af produkterne må selv afgøre, om oplysningerne er egnede og tilstrækkelige til brugerens anvendelse af produktet. Såfremt vi i forbindelse med en konkrete leverance har indestået for leverancens anvendelighed til det af køber speficikt angivne formål og det dokumenteres at af leverancens forvolder skade ved en sådan anvendelse er vores ansvar begrænset til et beløb svarende til 2 gange leverancens pris.

Køberen skal holde Vipshop.dk skadesløs i den udstrækning, Vipshop.dk pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som vipshop.dk efter disse bestemmelser ikke er ansvarlig for overfor køberen.